Polityka jakości

Dbamy o nieustanne podnoszenie jakości naszych produktów i usług, dlatego wdrożyliśmy i stosujemy system zarządzania jakością zgodni z ISO 9001:2015, zatwierdzony przez BCBC. Certyfikat obejmuje projektowanie, produkcję i sprzedaż maszyn i urządzeń do przesiewania, czyszczenia, sortowania i transportowania produktów.

Politykę Jakości SCORPION wyznacza klient i jako ostateczny arbiter weryfikuje, potwierdza i wyznacza nowe kierunku rozwoju firmy. Pełne zadowolenie klienta z jakości produkowanych wyrobów jest naszym nadrzędnym celem. Właściciele zobowiązują siebie i wszystkich pracowników do spełniania wymagań oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności przyjętego w firmie Systemu Zarządzania Jakością. SCORPION dokonuje analiz zewnętrznych czynników wpływających na funkcjonowanie firmy, identyfikuje zainteresowane strony oraz ich potrzeby i oczekiwania, a także ocenia ryzyka związane z działalnością.

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

  • Nieustanne dążenie do doskonalenia naszych wyrobów.
  • Zawieranie umów jedynie z najlepszymi, sprawdzonymi dostawcami.
  • Opracowanie i wdrożenie programów szkoleniowych,.
  • Stworzenie odpowiednich warunków pracy – bez poczucia obaw czy strachu.
  • Przełamywanie barier hamujących dumę radość z wykonywanej pracy
  • Zapewnienie warunków, w których cała załoga dostrzega potrzebę włączenia się w działania na rzecz urzeczywistnienia przemian zachodzących w firmie

 

Właściciele zobowiązują siebie i pracowników do:

  • Spełnienia mających zastosowanie wymagań zewnętrznych zainteresowanych stron i wymagań klientów.
  • Przestrzegania wymagań normy ISO 9001 oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.
O firmie Scorpion®
Dowiedz się więcej, jak działamy, jakie wartości wspieramy, a także, dlaczego warto postawić na firmę rodzinną.
Polityka Jakości
Nieustanne dążenie do doskonalenia naszych wyrobów i usług potwierdzone jest licznymi certyfikatami.