Warunki gwarancji

GWARANCJA

Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji po przeprowadzeniu rozruchu przez montera serwisowego firmy Scorpion.

Producent zobowiązuje się wymienić lub naprawić w punkcie wyznaczonym przez siebie, wszelkie części, które wykazują wady materiału lub wykonania. Producent nie odpowiada za naturalne zużycie części roboczych.

Roszczenia gwarancyjne wygasają, jeżeli:

Tunel nie był eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem w sposób zalecany przez producenta w instrukcji obsługi.
W maszynie samowolnie zostały wprowadzone jakieś zmiany.

Gwarancja ponadto ulega unieważnieniu w następujących przypadkach:

  • Urządzenie było przeciążone.
  • Maszyna uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w wypadku,
  • Naprawy lub próby napraw bez uprzedniego pisemnego upoważnienia,
  • Urządzenie uległo uszkodzeniu przez ciała obce np. stal itp.

Użytkownik maszyny odpowiada za regularną obsługę i konserwacje urządzenia według wskazań instrukcji. Zaniedbania regularnej obsługi lub wymianie normalnie zużytych elementów jak paski, oleje smarne itd. może unieważnić gwarancje.

Warunkiem zachowania gwarancji 24 miesięcznej jest dokonywanie odpłatnych przeglądów konserwacyjnych co 8 miesięcy przez Wykonawcę maszyny.

Niniejsze gwarancja jest jedyną gwarancją Producenta, który nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne zobowiązania stron trzecich. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia będące konsekwencją naruszenia zobowiązań gwarancyjnych.

O firmie Scorpion®
Dowiedz się więcej, jak działamy, jakie wartości wspieramy, a także, dlaczego warto postawić na firmę rodzinną.
Polityka Jakości
Nieustanne dążenie do doskonalenia naszych wyrobów i usług potwierdzone jest licznymi certyfikatami.